logo
logo

Kurzy 2016/2017

ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 /15. září 2016 – 25. ledna 2017/

 

Předpoklady pro přijetí a pokračování ve výuce

U všech věkových kategorií je nutný stejný základní předpoklad:

Skutečnost, že balet, tanec, pohyb je přáním dítěte. Je to jeho radostí. Děti jsou přijímány na základě talentových zkoušek. Do dalších ročníků pak postupují výhradně na doporučení trenéra, který s dítětem pracuje. Vše za předpokladu, že dítěti se naše hodiny líbí a chce v nich nadále pokračovat a že tanec jej opravdu baví. Výuka věkové kategorie 3 až 7 let je koncipována již zmiňovanou  zábavnější formou. Trenér má  pak čas zjistit, zda s dítětem v kategorii od 8-15 let může přejít v pokročilejší, baletní průpravě tak, aby dítěti zdravotně neublížil.

 

Nábor dětí pro zimní semestr 2016/2017 proběhne ve dnech 9. a 11. září 2016. Průběžně lze absolvovat nábor po telefonické domluvě v měsících září a říjen 2016.


Rozvrh pro zimní semestr 2016/2017

Pondělí

15:30 – 16:15 Skupina I.A  (děti 4 – 8 let)

Úterý

15:00 – 16:00 Skupina I.B  (děti 4 – 8 let)
16:00 – 17:00 Skupina II.   (děti 9 – 15 let)

Středa

15:30 – 16:30 Skupina I.A  (děti 4 – 8 let)

Čtvrtek

15:30 – 17:30 Skupina I.B  (děti 4 – 8 let)

Pátek

15:30 – 16:30 Skupina II.   (děti 9 – 15 let)

 

 

Ceník pro zimní semestr 2016/2017 – 17  vyučovacích týdnů

 

Skupina I. – 1.400 Kč/semestr

Skupina II. – 2.100 Kč/semestr

Cena zahrnuje účast vždy na dvou hodinách týdně dle rozvrhu příslušné skupiny.

V případě, že se dítě nemůže účastnit obou hodin výuky v rámci týdne, je možné po domluvě
s trenérkou navštěvovat jen jednu hodinu, cena za semestr však zůstává v takovémto případě stejná.

Pro přihlášení do tanečního kurzu/baletní přípravky prosím odešlete elektronickou přihlášku ZDE. Po odeslání elektronického formuláře vám bude na uvedený email zaslána rozšířená verze závazné přihlášky spolu s dalšími pokyny k výuce a platbě.

V případě, že jste vyplnili papírovou přihlášku již při příležitosti náboru nových členů, budou vám zaslány informace o způsobu platby společně s dalšími podrobnostmi na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 

Cíle našich kurzů

 

Naším prvotním cílem není vyhledávání nejúžasnějších talentů, primabalerín ani předních sólistů. Chceme děti podpořit v jejich nadšení pro pohyb, tanec a hudbu a přiblížit je k jejich snům. Předvést jim taneční umění a radost, kterou můžou předávat dál.

Zkušenosti, jakými dítě prochází v dětství, hrají zásadní roli při utváření jeho osobnosti v dospělém věku. Tancem rozvíjíme dětskou představivost, zdravé sebevědomí, sebedůvěru, pozitivní, optimistický přístup k životu a učíme jej, že bez řádu a poctivého přístupu v životě nic nefunguje.

 Společným cílem našich trenérů je neustále se zlepšovat, proto jsme vděčni za každou připomínku. Pochvala samozřejmě potěší…