logo
logo

Výuka obecně

ZIMNÍ SEMESTR 2014/2015 /15. září 2014 – 25. ledna 2015/

Jak u nás vypadá taneční výuka

Kurzy a ostatní doplňkové akce Balet Art Studia, jakými jsou workshopy a příměstské tábory, jsou pro všechny děti, které mají rády neobyčejné zážitky. Snažíme se zpestřit běžnou výuku a tradiční pedagogické postupy, zařazujeme nové taneční prvky a vytváříme neotřelé choreografie, které se během kurzů děti učí. Následně jsou všechny dovednosti prezentovány společným vystoupením na prknech, které znamenají svět. Kurzy jsou uspořádány tak, aby si děti odnesly domů vždy něco nového. Jsou vedeny zábavnou formou.

Balet Art Studio v rámci jednorázových workshopů a příměstských táborů vítá i děti, které nenavštěvují pravidelně naše hodiny základů baletu a taneční gymnastiky. Zároveň tyto akce doporučujeme žákům našeho souboru jako obohacení  a rozšíření jejich tanečních dovedností. Setkají se v ních s novými profesionálními trenéry a tanečními technikami, které nejsou běžnou součástí našich kurzů.

Jak je taneční výuka uspořádána

Bereme ohled na všechny děti a snažíme se ke všem dětem přistupovat individuálně, proto je počet dětí na kurzech omezen. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku:

Skupina I. – děti 4 až 8 let

Skupina II. – děti 9 až 15 let

V rámci své skupiny navštěvuje dítě naše kurzy dvakrát týdně dle časového rozvrhu příslušného semestru:

1.hodina skupiny I./II. – 45 minut

2. hodina společného nácviku choreografie – 60 minut.

Pokud v rozvrhu pro příslušný semestr naleznete čas konání výuky, který je shodný pro obě uvedené věkové skupiny, pak výuka probíhá současně, avšak každá v jiném tanečním sále dle uvážení taneční lektorky.

Na co se zaměřujeme

– vypracování dokonalého držení těla

– základní propracování a posílení všech svalových partií

– zvýšení pohyblivosti páteře a kloubů, zvláště kyčelních

– zvýšení celkové pružnosti a hbitosti

– odstranění individuálních chyb a špatných pohybových návyků

– uvědomělé zachování přesných směrů pohybu v prostoru

– správné zapojení dechu

– správný průběh a rozvíjení dynamiky pohybu

– zvyšování rytmického cítění a hudební vnímavosti

– rozvíjení prostorového cítění

 

Jaká pravidla fungují v našich hodinách

1. Do výuky by děti měly chodit včas, aby později nenarušovaly hodinu. Pozdější příchod je možný po domluvě
s trenérem.

2. Děti chodí na výuku upravené, to znamená vlasy učesané a sepnuté tak, aby jim nepadaly do obličeje.

3. Jako oděv doporučujeme přiléhavé taneční oblečení z prodyšných materiálů a v zimních měsících i teplejší vrstvu, obuv baletní piškoty nebo ponožky s protiskluzovou úpravou.

4. Důraz klademe na nepřítomnost rodičů při výuce. Rodiče se mohou hodin účastnit pouze na vyžádání trenéra nebo když je hodina k tomuto účelu vyhrazena. Tento požadavek klademe s ohledem na soustředěnost dítěte.